Denné štúdium
  • História a aplikovaná história v kyberpriestore
Podrobné informácie o študijnom programe nájdete TU.

  • Učiteľstvo akademických predmetov - Učiteľstvo histórie v kombinácii

Bakalárske štúdium odboru pripravuje poslucháčov ako učiteľov predmetu dejepis na druhom stupni základných škôl, prvom stupni osemročných gymnázií a na stredných školách všetkých typov. Štúdium má umožniť poslucháčovi získať nielen základné poznatky zo slovenských a všeobecných dejín a príbuzných historických disciplín, ale aj základné poznatky z problematiky pedagogiky, psychológie a didaktiky. Pripravuje ho na výkon povolania stredoškolského pedagóga. Budúci učitelia preto v porovnaní s poslucháčmi študijného odboru história absolvujú aj pedagogicko - psychologickú a didaktickú prípravu.

Magisterské štúdium je orientované na prípravu kvalifikovaných učiteľov pre stredné školy v spoločenskovedných a jazykových špecializáciách, ktoré sú spojené do dvojkombinácií využiteľných v podmienkach škôl. V rámci študijného odboru sa kladie dôraz na získanie čo najširších vedomostí z jednotlivých špecializácií, ktoré sú spojené s rozsiahlou pedagogickou a didaktickou prípravou tak, aby absolventi boli schopní jednotlivé problémy v škole nielen kvalitne odborne prezentovať, ale ich aj vysvetľovať a u žiakov vytvárať samostatné myslenie, vlastnú zodpovednosť a vychovávať identické, svojbytné a samostatné osobnosti. Dôraz sa kladie na komplexné teoretické vedomosti spojené s kvalitnou vzdelávacou a výchovnou schopnosťou pri práci s deťmi a mládežou.


  • Rigorózne konanie v odbore História
Podrobné informácie o rigoróznom konaní na KHVaSŠ nájdete TU.

  • Rozširujúce štúdium (predmet dejepis)
Podrobné informácie o rozširujúcom štúdium histórie (predmet dejepis) nájdete TU.Aktuality
Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov v AR 2021/2022 - všetky dôležité informácie a pokyny k dispozícii na TOMTO ODKAZE.
Harmonogram kolokviálnych skúšok (II. termín, august 2021) je k dispozícii TU.
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
Sociálne siete