Veda a výskum

Aktuálne riešené granty a projekty 


1. APVV (2019 - 2023)

Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia)

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu na KHVaSŠ: PhDr. Ladislav Župčán, PhD., Mgr. Taťána Součková, PhD., Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

Spoluriešiteľské pracoviská: Katedra klasických jazykov FF TU v Trnave, Katedra muzeológie FF UKF v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre, Katedra aplikovanej ekológie FEE TU vo Zvolene


2. KEGA (2019 - 2021)

Prírodné pomery Nitrianskej stolice v 18. storočí pohľadom M. Bela (vysokoškolská učebnica)

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. Ladislav Župčán, PhD., Mgr. Taťána Součková, PhD. 

Aktuality
Erasmus+ mobility 2021/2022 – VÝZVA 
VÝZVA ERASMUS+ A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
Sociálne siete