Rigorózne konanie
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií zabezpečuje aj rigorózne konanie s možnosťou získania akademického titulu PhDr.

Ďalšie témy rigoróznych prác je možné dohodnúť si po konzultáciách s jednotlivými pedagógmi, resp. vedúcim katedry.

1. Regionálne dejiny obce a ich aplikácia v školskej praxi 

2. Notície Mateja Bela (vybraný historický, príp. historicko-geografický aspekt) 

3. Migrácie ako prehistorický a historický fenomén 

4. Komiks ako alternatíva edukačnej praxe dejepisu 

5. Antické geografické poznatky o oblastiach nad Dunajom 

6. Cassius Dio - človek autor, historik 

7. Rimania, Rím, antika v slovenskej literatúre 

8. Vybrané aspekty z dejín každodennosti v antickom svete  

9. Každodenný život na stredovekom hrade  

10. Virtualizácia architektonických dejín na príklade fortifikácií   

11. Gróf Almásy László - jeho život a odkaz pre budúce generácie 

12. Vývoj v rokoch 1939 - 1945 vo vybranom regióne Slovenska 

13. Vývoj v rokoch 1945 - 1948 vo vybranom regióne Slovenska


komisia pre rigorózne konanie:
predseda: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. 
členovia: doc. Alexander Randin, CSc.; doc. Michal Habaj, PhD.; PhDr. Ladislav Župčán, PhD., Mgr. Taťána Součková, PhD.
zapisovateľ: Mgr. Silvia Haladová, PhD.

Bližšie informácie o štúdiu je možné dozvedieť sa na nasledujúcom linku
http://ff.ucm.sk/sk/rigorozne-konanie/

Tézy na skúšku z dejín filozofie potrebné ku rigoróznej skúške sú prístupné na nasledujúcom linku. Skúšajúcim je PhDr. Ladislav Župčán, PhD.
tézy filozofia
Aktuality
NOVÉ ČÍSLO VIA HISTORIAE

Dávame do pozornosti nové číslo časopisu študentov našej katedry Via historiae.

Prajeme príjemné čítanie! 
Témy záverečných prác
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Kontakt
  • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete