História vzniku

Katedra histórie bola založená v roku 1997 ako jedna zo zakladajúcich katedier Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2015 bola premenovaná na Katedru historických vied a stredoeurópskych štúdií

Medzi zakladateľov univerzity i Katedry histórie patrili PhDr. Marta Melníková a Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

Prvou vedúcou katedry histórie sa stala vedúca oddelenia starších fondov v Slovenskom národnom archíve PhDr. Marta Melníková, ktorá participovala v tej dobe na rozbiehajúcich sa výskumoch vatikánskych archívov. Preto bol do programu vyučovania novej katedry histórie zaradený v treťom roku štúdia aj predmet Dejiny cirkví na Slovensku. Ďalším špecifikom katedry bolo bližšie zameranie na dejiny školstva.

Po odchode doktorky Melníkovej viedol katedru histórie v dvoch obdobiach: 

 • doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., 
V období, keď bol vedúcim doc. Valachovič, sa katedra zameriavala na regionálne dejiny a mala aj takto zameranú grantovú úlohu. Konali sa odborné konferencie a zorganizoval sa aj seminár o živote a činnosti významného cirkevného dejateľa Martina Kollára. 

potom nasledovali: 
 • doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc., 
Za vedenia doc Hurčíka, sa katedra čoraz viac orientovala základné vojensko-politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie v súvislosti s osobou francúzskeho imperátora Napoleona Bonaparteho. Okrem všeobecných historicko - politických tendencií sa katedra zameriavala aj na Francúzsku revolúciu v celo - európskom kontexte. 

 • PhDr. Tomáš Klubert, PhD.
Publikačná činnosť katedry začala narastať v dobe, keď katedru viedol Tomáš Klubert. Vtedy sa katedra začala orientovať na vojenské dejiny, čo umožňoval v tej dobe aj bohatý trnavský vojenský archív. Imidž katedry sa spájal s konferenciami s názvom „Slovenská republika očami mladých historikov.“ Neúnavným organizátorom stretnutí mladých historikov k tejto téme bol PhDr. Martin Lacko, PhD. O týchto zborníkoch sa viedla širšia spoločenská diskusia. Viacero vedeckých štúdií bolo publikovaných v periodiku Historické rozhľady, ktoré na katedre histórie vychádzali v rokoch 2004 - 2006. Od roku 2011 na ich tradíciu nadväzuje vedecký časopis katedry „Nové historické rozhľady“.

 • doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
Za dekády vedenia doc. Mrvu sa katedra opäť vrátila ku svojim tradíciám, čiže k regionálnym dejinám ako aj histórií školstva v regionálnom spektre. Publikačná činnosť katedra bola ocenená na viacerých domácich fórach. 

V rokoch 2016 - 2020 bol vedúcim katedry PhDr. Ladislav Župčán, PhD. Pod vedením PhDr. Ladislava Župčána, PhD., bol v akademickom roku 2018/2019 otvorený nový študijný program s názvom História a aplikovaná história v kyberpriestore, ktorý je, okrem klasického štúdia histórie, zameraný na využívanie moderných technologických postupov reflektujúcich prepojenie historickej vedy, edukácie a digitalizácie pomocou prvkov kyberkultúry.


Osobnosti katedry

Medzi významných členov katedry histórie patril prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., ktorý bol po vzniku Slovenskej republiky prvým ministrom školstva a stal sa tiež prvým slovenským veľvyslancom v Chorvátsku v dobe vojny v zanikajúcej Juhoslávii. Keď vznikala katedra na UCM v Trnave, pôsobil ešte v diplomatických službách. 

Z ďalších významných pedagógov, ktorí na KHVaSŠ pôsobili, možno spomenúť tieto osobnosti: 

 • prof. Júliusa Bartla 
 • prof. Stanislava Matejkina
 • doc. Vratislava Mojša 
 • doc. Miroslava Kamenického
 • Dr. Danielu Kodajovú
 • prof. PhDr. Václava Furmánka, DrSc.
 • doc. Ivana Mrvu, CSc.
 • doc. Vladimíra Segeša, PhD.
Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete