História vzniku

Katedra histórie bola založená v roku 1997 ako jedna zo zakladajúcich katedier Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Medzi zakladateľov univerzity i katedry histórie patrili PhDr. Marta Melníková a Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

Prvou vedúcou katedry histórie sa stala vedúca oddelenia starších fondov v Slovenskom národnom archíve PhDr. Marta Melníková, ktorá participovala v tej dobe na rozbiehajúcich sa výskumoch vatikánskych archívov. Preto bol do programu vyučovania novej katedry histórie zaradený v treťom roku štúdia aj predmet Dejiny cirkví na Slovensku. Ďalším špecifikom katedry bolo bližšie zameranie na dejiny školstva.

Po odchode doktorky Melníkovej viedol katedru histórie v dvoch obdobiach doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., potom nasledovali doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc., PhDr. Tomáš Klubert, PhD.a doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.

V súčasnosti je vedúcim katedry PhDr. Ladislav Župčán, PhD. 

Medzi významných členov katedry histórie patril Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., ktorý bol po vzniku Slovenskej republiky prvým ministrom školstva a stal sa tiež prvým slovenským veľvyslancom v Chorvátsku v dobe vojny v zanikajúcej Juhoslávii. Keď vznikala katedra histórie na UCM v Trnave, pôsobil ešte v diplomatických službách. 

Z ďalších významných pedagógov, ktorí tu istú dobu pôsobili, možno spomenúť napr. prof. Júliusa Bartla, prof. Stanislava Matejkina, doc. Vratislava Mojša, doc. Miroslava Kamenického a Dr. Danielu Kodajovú.

Katedra histórie hneď od začiatku začala budovať svoju knižnicu, pričom vedecké publikácie získavala od rôznych inštitúcií (napr. Slovenské Národné Múzeum, Matica slovenská) i od významných osobností vedy (knihy z pozostalosti prof. Jána Beňka, orientalistická knižnica turkológa Vojtecha Kopčana a rozsiahla zbierka kníh od Pavla Hapáka).

V období, keď bol vedúcim doc. Valachovič, sa katedra zameriavala na regionálne dejiny a mala aj takto zameranú grantovú úlohu. Konali sa odborné konferencie a zorganizoval sa aj seminár o živote a činnosti významného cirkevného dejateľa Martina Kollára. Publikačná činnosť katedry začala narastať v dobe, keď prišli na katedru mladí asistenti Tomáš Klubert, Michal Duchoň, Ivan Varšo a Martin Lacko. Vtedy sa katedra začala orientovať na vojenské dejiny, čo umožňoval v tej dobe aj bohatý trnavský vojenský archív.

Imidž katedry sa spájal s konferenciami s názvom „Slovenská republika očami mladých historikov.“ Neúnavným organizátorom stretnutí mladých historikov k tejto téme bol PhDr. Martin Lacko, PhD., v súčasnosti tvorivý pracovník Ústavu pamäti národa. O týchto zborníkoch sa viedla širšia spoločenská diskusia. Viacero vedeckých štúdií bolo publikovaných v periodiku Historické rozhľady, ktoré na katedre histórie vychádzali v rokoch 2004 - 2006. Od roku 2011 na ich tradíciu nadväzuje vedecký časopis katedry „Nové historické rozhľady“.

Pracovníci katedry sú zameraní jednak na všeobecné dejiny, s konkrétnym zameraním na dejiny antických civilizácií, cirkevné a kultúrne dejiny stredoveku, základné vojensko- politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie v období osvietenstva, napoleonských vojen a reštaurácie, jednak na základné problémy slovenských dejín od najstarších čias po koniec 20. storočia a regionálne dejiny Trnavského kraja. Tieto úlohy riešia formou individuálnych vedeckých výskumov a výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku (Historický časopis, Vojenská história, Slovenská archivistika apod.) alebo v zahraničí (Studia historica Brunensia, Bohemia, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs apod.). Ďalej publikujú odborné a vedecko-populárne články na stránkach slovenských periodík. Aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia grantové úlohy cez interné grantové projekty na UCM (Fond podpory vedy a výskumu), slovenské grantové nadácie (VEGA, KEGA) alebo v spolupráci so zahraničnými inštitúciami (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte vo Frankfurte, Herder-Institut v Marburgu).

Aktuality
NOVÉ ČÍSLO VIA HISTORIAE

Dávame do pozornosti nové číslo časopisu študentov našej katedry Via historiae.

Prajeme príjemné čítanie! 
Témy záverečných prác
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Kontakt
  • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete