História vzniku

Katedra histórie bola založená v roku 1997 ako jedna zo zakladajúcich katedier Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2015 sa premenovala na Katedru historických vied a stredoeurópskych štúdií

Medzi zakladateľov univerzity i katedry histórie patrili PhDr. Marta Melníková a Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

Prvou vedúcou katedry histórie sa stala vedúca oddelenia starších fondov v Slovenskom národnom archíve PhDr. Marta Melníková, ktorá participovala v tej dobe na rozbiehajúcich sa výskumoch vatikánskych archívov. Preto bol do programu vyučovania novej katedry histórie zaradený v treťom roku štúdia aj predmet Dejiny cirkví na Slovensku. Ďalším špecifikom katedry bolo bližšie zameranie na dejiny školstva.

Po odchode doktorky Melníkovej viedol katedru histórie v dvoch obdobiach: 

 • doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc., 
V období, keď bol vedúcim doc. Valachovič, sa katedra zameriavala na regionálne dejiny a mala aj takto zameranú grantovú úlohu. Konali sa odborné konferencie a zorganizoval sa aj seminár o živote a činnosti významného cirkevného dejateľa Martina Kollára. 

potom nasledovali: 
 • doc. PhDr. Stanislav Hurčík, CSc., 
Za vedenia doc Hurčíka, sa katedra čoraz viac orientovala základné vojensko-politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie v súvislosti s osobou francúzskeho imperátora Napoleona Bonaparteho. Okrem všeobecných historicko - politických tendencií sa katedra zameriavala aj na Francúzsku revolúciu v celo - európskom kontexte. 

 • PhDr. Tomáš Klubert, PhD.
Publikačná činnosť katedry začala narastať v dobe, keď katedru viedol Tomáš Klubert. Vtedy sa katedra začala orientovať na vojenské dejiny, čo umožňoval v tej dobe aj bohatý trnavský vojenský archív. Imidž katedry sa spájal s konferenciami s názvom „Slovenská republika očami mladých historikov.“ Neúnavným organizátorom stretnutí mladých historikov k tejto téme bol PhDr. Martin Lacko, PhD. O týchto zborníkoch sa viedla širšia spoločenská diskusia. Viacero vedeckých štúdií bolo publikovaných v periodiku Historické rozhľady, ktoré na katedre histórie vychádzali v rokoch 2004 - 2006. Od roku 2011 na ich tradíciu nadväzuje vedecký časopis katedry „Nové historické rozhľady“.

 • doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
Za dekády vedenia doc. Mrvu sa katedra opäť vrátila ku svojim tradíciám, čiže k regionálnym dejinám ako aj histórií školstva v regionálnom spektre. Publikačná činnosť katedra bola ocenená na viacerých domácich fórach. 

V súčasnosti (od roku 2016) je vedúcim katedry PhDr. Ladislav Župčán, PhD. 

Pod vedením PhDr. Župčána, PhD., prebehla katedra transformáciou, s využitím ,,cyberspace" a  aplikovaním moderných technologických postupov reflektujúcich prepojenie histórie, modernej edukácie a digitalizácie pomocou prvkov kyberkultúry.   

Počiatočným krokom transformácie je aj otvorenie nového študijného programu pod názvom História a aplikovaná história v kyberpriestore. 


Medzi významných členov katedry histórie patril Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., ktorý bol po vzniku Slovenskej republiky prvým ministrom školstva a stal sa tiež prvým slovenským veľvyslancom v Chorvátsku v dobe vojny v zanikajúcej Juhoslávii. Keď vznikala katedra na UCM v Trnave, pôsobil ešte v diplomatických službách. 

Z ďalších významných pedagógov, ktorí tu istú dobu pôsobili, možno spomenúť napr. 

 • prof. Júliusa Bartla 
 • prof. Stanislava Matejkina
 • doc. Vratislava Mojša 
 • doc. Miroslava Kamenického
 • Dr. Danielu Kodajovú
 • prof. PhDr. Václava Furmánka, DrSc.
 • doc. Ivana Mrvu, CSc.
 • doc. Vladimíra Segeša, PhD.


Pracovníci katedry sú zameraní na všeobecné dejiny, s konkrétnym zameraním na dejiny antických civilizácií, cirkevné a kultúrne dejiny stredoveku, základné vojensko- politické problémy dejín novoveku a dejiny Habsburskej monarchie v období osvietenstva, napoleonských vojen a reštaurácie, ako aj na základné problémy slovenských dejín od najstarších čias po koniec 20. storočia a regionálne dejiny Trnavského kraja. 

Tieto úlohy riešia formou individuálnych vedeckých výskumov a výsledky svojej práce prezentujú vo forme osobitných monografií a štúdií vo vedeckých periodikách na Slovensku, napr.:

 • Historický časopis, 
 • Vojenská história, 
 • Slovenská archivistika a pod.

alebo v zahraničí, napr.:
 • Studia historica Brunensia, 
 • Bohemia, 
 • Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 
 • Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs a pod. 

Ďalej publikujú odborné a vedecko-populárne články na stránkach slovenských periodík. Aktívne sa zúčastňujú na vedeckých odborných konferenciách organizovaných poprednými vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí a riešia grantové úlohy cez interné grantové projekty na UCM (Fond podpory vedy a výskumu), slovenské grantové nadácie (VEGA, KEGA) alebo v spolupráci so zahraničnými inštitúciami (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte vo Frankfurte, Herder-Institut v Marburgu).
Aktuality
Historická gastronómia


Pozývame všetkých záujemcov o kvalitnú gastronómiu a históriu na podujatie HISTORICKÁ GASTRONÓMIA, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2018 (od 9.00) v bud...
Cesty historickej geografie: bádanie, smery a perspektívy
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: maria.hideghetyova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete