ŠVOČ

Od akademického roka 2018/2019 sa účasť na katedrových kolách ŠVOČ stáva povinnosťou pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí svoju záverečnú bakalársku alebo magisterskú prácu píšu na KHVaSŠ. 

Povinnosť účastniť sa na ŠVOČ sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

  • Účasť je povinná pre všetkých študentov jednoodborového štúdia Histórie a aplikovanej histórie v kyberpriestore (HIKY).
  • Študenti učiteľstva (HIVO, HISL, HIAN) sa ŠVOČ povinne účastnia len v prípade, že píšu záverečnú prácu na KHVaSŠ (netýka sa to teda študentov, ktorí záverečnú prácu píšu na iných katedrách). 

Každý študent bakalárskeho stupňa sa musí počas trojročného štúdia prihlásiť na katedrové kolo ŠVOČ aspoň raz, pričom prácu musí so školiteľom konzultovať minimálne 1x osobne a aspoň 1x online (formou mailovej komunikácie). 

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov magisterského štúdia, ktorí sa počas dvojročného štúdia musia aspoň raz zúčastniť katedrového kola ŠVOČ a prácu konzultovať minimálne 1x osobne a aspoň 1x online (formou mailovej komunikácie). 

V rámci bc. aj mgr. stupňa si poslucháč sám zvolí, v ktorom ročníku sa na ŠVOČ zúčastní. Téma práce ŠVOČ by mala korešpondovať s témou budúcej záverečnej práce. 


Aktuality
Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov v AR 2021/2022 - všetky dôležité informácie a pokyny k dispozícii na TOMTO ODKAZE.
Harmonogram kolokviálnych skúšok (II. termín, august 2021) je k dispozícii TU.
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
Sociálne siete