ŠVOČ

Od akademického roka 2018/2019 sa účasť na katedrových kolách ŠVOČ stáva povinnosťou pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí svoju záverečnú bakalársku alebo magisterskú prácu píšu na KHVaSŠ. 

Povinnosť účastniť sa na ŠVOČ sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

  • Účasť je povinná pre všetkých študentov jednoodborového štúdia Histórie a aplikovanej histórie v kyberpriestore (HIKY).
  • Študenti učiteľstva (HIVO, HISL, HIAN) sa ŠVOČ povinne účastnia len v prípade, že píšu záverečnú prácu na KHVaSŠ (netýka sa to teda študentov, ktorí záverečnú prácu píšu na iných katedrách). 

Každý študent bakalárskeho stupňa sa musí počas trojročného štúdia prihlásiť na katedrové kolo ŠVOČ aspoň raz, pričom prácu musí so školiteľom konzultovať minimálne 1x osobne a aspoň 1x online (formou mailovej komunikácie). 

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov magisterského štúdia, ktorí sa počas dvojročného štúdia musia aspoň raz zúčastniť katedrového kola ŠVOČ a prácu konzultovať minimálne 1x osobne a aspoň 1x online (formou mailovej komunikácie). 

V rámci bc. aj mgr. stupňa si poslucháč sám zvolí, v ktorom ročníku sa na ŠVOČ zúčastní. Téma práce ŠVOČ by mala korešpondovať s témou budúcej záverečnej práce. 


Aktuality
ORGANIZÁCIA AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021 A OPATRENIE SÚVISIACE S PANDÉMIOU COVID-19 
ROZVRH HODÍN NA ZS 2020 JE ZVEREJNENÝ NA WEBE UCM.  
Kalendár
po ut st št pi so ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Kontakt
Sociálne siete