ŠVOČ

Od akademického roka 2018/2019 sa účasť na katedrových kolách ŠVOČ stáva povinnosťou pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorí svoju záverečnú bakalársku alebo magisterskú prácu píšu na KHVSŠ. 

Povinnosť účastniť sa na ŠVOČ sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

  • Účasť je povinná pre všetkých študentov jednoodborového štúdia Histórie a aplikovanej histórie v kyberpriestore (HIKY).
  • Študenti učiteľstva (HIVO, HISL, HIAN) sa ŠVOČ povinne účastnia len v prípade, že píšu záverečnú prácu na KHVaSŠ (netýka sa to teda študentov, ktorí záverečnú prácu píšu na iných katedrách). 

Každý študent bakalárskeho stupňa sa musí počas trojročného štúdia prihlásiť na katedrové kolo ŠVOČ aspoň raz, pričom prácu musí so školiteľom konzultovať minimálne 1x osobne a aspoň 1x online (formou mailovej komunikácie). 

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov magisterského štúdia, ktorí sa počas dvojročného štúdia musia aspoň raz zúčastniť katedrového kola ŠVOČ a prácu konzultovať minimálne 1x osobne a aspoň 1x online (formou mailovej komunikácie). 

V rámci Bc. aj Mgr. stupňa si poslucháč sám zvolí, v ktorom ročníku sa na ŠVOČ zúčastní. Téma práce ŠVOČ by mala korešpondovať s témou budúcej záverečnej práce. 


Aktuality
Dekanka FF UCM udeľuje na utorok 2.11. 2021 dekanské voľno. Vo štvrtok a v piatok (28.10 - 29.10.2021) bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu. odkaz
Žiadame všetkých študentov, aby venovali pozornosť novej sekcii webu FF UCM "Covid-19". Na stránke sú dôležité informácie ohľadom aktuálnych opatrení a taktiež postup pre prí...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
Sociálne siete