Vedecká činnosť

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. podpredsedom Komise pro historickou geografii

Profesor Peter Chrastina sa prednedávnom stal podpredsedom jednej z komisií na Historickom ústave Akademie věd České republiky, v. v. i. v Prahe. Komisia pre historickú geografiu sleduje teoreticko-metodologické prístupy českej historickej geografie (HG) v medzinárodnom kontexte. Zameriava sa na HG výskum, najmä problematikou zmien českej (v širšom slova zmysle stredoeurópskej) krajiny. Monitoruje a iniciuje stretnutia a spoluprácu bádateľov na interdisciplinárnej báze, a to v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Podieľa sa tiež na organizácii domácich i zahraničných workshopov, konferencií a kongresov.


Komise pro historickou geografii

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76

190 00 Praha 9 ‒ Prosek (CZ)


Předseda:

PhDr. Robert ŠIMŮNEK, Ph.D., DSc., Historický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Praha


Místopředseda:

prof. RNDr. et Mgr. Peter CHRASTINA, PhD., Katedra historických vied
a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave


Členové:

PhDr. et PaedDr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D., Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Eva CHODĚJOVSKÁ, Ph.D., Moravská zemská knihovna, Brno

prof. PhDr. František MUSIL, CSc., Historický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

prof. PhDr. Eva SEMOTANOVÁ, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha

prof. PhDr. Josef ŽEMLIČKA, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha

Aktuality
Dekanka FF UCM udeľuje na utorok 2.11. 2021 dekanské voľno. Vo štvrtok a v piatok (28.10 - 29.10.2021) bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu. odkaz
Žiadame všetkých študentov, aby venovali pozornosť novej sekcii webu FF UCM "Covid-19". Na stránke sú dôležité informácie ohľadom aktuálnych opatrení a taktiež postup pre prí...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
Sociálne siete