Vedecká činnosť

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. podpredsedom Komise pro historickou geografii

Profesor Peter Chrastina sa prednedávnom stal podpredsedom jednej z komisií na Historickom ústave Akademie věd České republiky, v. v. i. v Prahe. Komisia pre historickú geografiu sleduje teoreticko-metodologické prístupy českej historickej geografie (HG) v medzinárodnom kontexte. Zameriava sa na HG výskum, najmä problematikou zmien českej (v širšom slova zmysle stredoeurópskej) krajiny. Monitoruje a iniciuje stretnutia a spoluprácu bádateľov na interdisciplinárnej báze, a to v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Podieľa sa tiež na organizácii domácich i zahraničných workshopov, konferencií a kongresov.


Komise pro historickou geografii

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76

190 00 Praha 9 ‒ Prosek (CZ)


Předseda:

PhDr. Robert ŠIMŮNEK, Ph.D., DSc., Historický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Praha


Místopředseda:

prof. RNDr. et Mgr. Peter CHRASTINA, PhD., Katedra historických vied
a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave


Členové:

PhDr. et PaedDr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D., Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Eva CHODĚJOVSKÁ, Ph.D., Moravská zemská knihovna, Brno

prof. PhDr. František MUSIL, CSc., Historický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

prof. PhDr. Eva SEMOTANOVÁ, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha

prof. PhDr. Josef ŽEMLIČKA, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha

Aktuality
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu (Trenčín, Veľká Skalka pri Trenčíne), ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2024 (...
Príspevok prof. Chrastinu na 20. historickogeografickej konferencii (Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe). Oficiálny webový odkaz TU 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
Sociálne siete