Vedecká činnosť

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. podpredsedom Komise pro historickou geografii

Profesor Peter Chrastina sa prednedávnom stal podpredsedom jednej z komisií na Historickom ústave Akademie věd České republiky, v. v. i. v Prahe. Komisia pre historickú geografiu sleduje teoreticko-metodologické prístupy českej historickej geografie (HG) v medzinárodnom kontexte. Zameriava sa na HG výskum, najmä problematikou zmien českej (v širšom slova zmysle stredoeurópskej) krajiny. Monitoruje a iniciuje stretnutia a spoluprácu bádateľov na interdisciplinárnej báze, a to v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Podieľa sa tiež na organizácii domácich i zahraničných workshopov, konferencií a kongresov.


Komise pro historickou geografii

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Prosecká 76

190 00 Praha 9 ‒ Prosek (CZ)


Předseda:

PhDr. Robert ŠIMŮNEK, Ph.D., DSc., Historický ústav Akademie věd České
republiky, v. v. i., Praha


Místopředseda:

prof. RNDr. et Mgr. Peter CHRASTINA, PhD., Katedra historických vied
a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave


Členové:

PhDr. et PaedDr. Jiří DVOŘÁK, Ph.D., Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Mgr. Eva CHODĚJOVSKÁ, Ph.D., Moravská zemská knihovna, Brno

prof. PhDr. František MUSIL, CSc., Historický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

prof. PhDr. Eva SEMOTANOVÁ, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha

prof. PhDr. Josef ŽEMLIČKA, DrSc., Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha

Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete