Personálne obsadenie

VEDENIE KATEDRY


prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Vedúci katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií, prodekan pre vedu Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Vedecký profil
Publikačná činnosť
Výberový prehľad vydaných publikácií
Výstupy tvorivej činnosti (História a aplikovaná história v kyberpriestore)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Učiteľstvo histórie v kombinácií)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Pomocné vedy historické)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 b
Telefón: 033/ 5565 231
E-mail: pavol.tisliar(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne piatok 8:30 - 10:00 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom 


Mgr. Peter Vanek, PhD.
Zástupca vedúceho katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií, koordinátor ŠVOČ (Študentská vedecká odborná činnost), koordinátor doktorandského štúdia, koordinátor rigorózneho štúdia
Vedecký profil
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 d
Telefón: 033/ 5565 234
E-mail: peter.vanek(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne štvrtok 12:25 - 13:55 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom

ČLENOVIA KATEDRY

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Vedecký profil
Publikačná činnosť
Výberový prehľad vydaných publikácií
Výstupy tvorivej činnosti (História a aplikovaná história v kyberpriestore)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Učiteľstvo histórie v kombinácií)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Pomocné vedy historické)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 c
Telefón: 033/ 5565 232
E-mail: peter.chrastina(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne štvrtok 9:30 - 11:00 (príchod vopred ohlásiť e-mailom) a online po predchádzajúcej dohode e-mailom 

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
Tajomník katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií
Vedecký profil
Výberový prehľad vydaných publikácií
Výstupy tvorivej činnosti (História a aplikovaná história v kyberpriestore)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Učiteľstvo histórie v kombinácií)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Pomocné vedy historické)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 a
Telefón: 033/ 5565 233
E-mail: michal.habaj(zav.)ucm.sk 
Konzultačné hodiny: prezenčne pondelok 8:00 - 9:30 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom


doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Výberový prehľad vydaných publikácií 
Vedecký profil
Výstupy tvorivej činnosti (História a aplikovaná história v kyberpriestore)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Výstupy tvorivej činnosti (Pomocné vedy historické)
VTC_1 / VTC_2 / VTC_3 / VTC_4 / VTC_5
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 a
Telefón: 033/ 5565 233
E-mail: branislav.sprocha(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne štvrtok 13:00 - 14:30 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Ivana Dendys, PhD.
Koordinátorka Bc. a Mgr. externého štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 318 b
Telefón: 033/ 5565 ***
E-mail: ivana.dendys(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne utorok 10:30
 - 12:00 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom 


Mgr. Pavol Krajčovič, PhD.
Správca katedrovej webovej stránky a sociálnych sietí, koordinátor Erasmus+ a ďalších zahraničných mobilít
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 c
Telefón: 033/ 5565 232
E-mail: pavol.krajcovic(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne štvrtok 13:00 - 14:30 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom


Mgr. Taťána Součková, PhD.
Členka akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, koordinátorka Bc. a Mgr. denného štúdia
Vedecký profil
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 318 a
Telefón: 033/ 5565 236
E-mail: tatana.souckova(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: prezenčne utorok 9:30 - 11:00 a online po predchádzajúcej dohode e-mailom

Mgr. Eva Škorvanková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 
Telefón: 
E-mail: eva.skorvankova(zav.)ucm.sk 

DOKTORANDI V DENNEJ FORME ŠTÚDIA

Mgr. Juliana Gauk (správkyňa katedrovej knižnice), miestnosť 318b
E-mail: gauk1(zav.)ucm.sk

Mgr. Marek Machýl (správca katedrovej knižnice), miestnosť 318b
Email: machyl1(zav.)ucm.sk

SEKRETARIÁT


                            Martina Drgoňová

                           Sekretárka katedry historický vied a stredoeurópskych štúdií
                           Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
                           Telefón: 033/ 5565 279
                           E-mail: martina.drgonova @ucm.sk

Aktuality
Vystúpenie dr. Součkovej na medzinárodnej konferencii
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa uskutoční dňa medzi 27. až 31. marcom 2023 (bude ešte upresnené). Záujem a t...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
Sociálne siete