Personálne obsadenie

VEDENIE KATEDRY

Vedúci katedry

prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika

tel. 033 5565 232

peter.chrastina (zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 8:15 – 9:15 (alebo na základe predchádzajúcej dohody)

Zástupca vedúceho katedry

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika

tel. 033 5565 231

michal.habaj(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: streda 9:00 – 10:00


Tajomník katedry

doc. Alexander Randin, CSc.

tel. 033 5565 234

alexander.randin(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: streda 15:30 – 16:30


ČLENOVIA KATEDRY

Mgr. Taťána Součková, PhD.

Koordinátorka štúdia (Bc., Mgr. a rozširujúce štúdium)

Vedecko-pedagogická charakteristika

tel. 033 5565 236

tatana.souckova(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: streda 12:30 – 14:00 (v iné dni po predchádzajúcej dohode)


Mgr. Dávid Jablonský, PhD.

Koordinátor pre Erasmus+ a ďalšie zahraničné mobility

Vedecko-pedagogická charakteristika

tel. 033 5565 234

david.jablonsky(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: utorok 9:00 – 10:00


Mgr. Peter Vanek, PhD.

Koordinátor pre ŠVOČ, katedrová knižnica

Vedecko-pedagogická charakteristika

tel. 033 5565 234

peter.vanek(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: piatok 12:10 – 13:10


PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

Koordinátor pre rigorózne konanie


tel. 033 5565 235

ladislav.zupcan(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:30 – 12:30 (iné dni, napr. utorok, individuálne na základe predchádzajúcej dohody)

EXTERNÁ SPOLUPRÁCA

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.


tel. 033 5565 232

pavol.tisliar(zav.)ucm.sk

Konzultačné hodiny: piatok 12:00 – 13:00

LEKTORI

Mgr. Matej Močko


tel. 033 5565 236


Konzultačné hodiny: štvrtok 14:30 – 15:45


SEKRETARIÁT


Martina Drgoňová
033 5565 221

martina.drgonova(zav.)ucm.sk


Aktuality
Doplnkové výberové konania E+ mobilít na LS 2020/2021 
Erasmus+ mobility 2021/2022 – VÝZVA 
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
Sociálne siete