Populačné štúdie Slovenska - Domov


Vedecký časopis
Populačné štúdie Slovenska 

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií v rámci svojej vedeckej činnosti vydáva vlastný odborný časopis Populačné štúdie Slovenska. Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis Populačné štúdie Slovenska vychádza 2x ročne. Redakcia prijíma články v slovenskom a anglickom jazyku. Príspevky v iných jazykoch redakcia neprijíma. Rukopisy sa zasielajú výlučne v elektronickej forme (doc., docx, rtf, txt), vrátane príloh. Rozsah štúdie je stanovený na 15-25 normostrán (4500-7500 slov), viď. Pokyny pre autorovTematické zameranie časopisu smeruje predovšetkým do oblasti histórie, moderných pomocných vied historických, materiálnej kultúry, dejín mentalít, mikrohistórie so zameraním ťažiskovo najmä na územie Slovenska a kontextovo širšieho stredoeurópskeho prostredia. Venuje sa problematike historickej demografie, historickej antropológie, etnohistórie, historickej geografii, historickej sociológii, sociálnym, spoločenským, hospodárskym a kultúrnym dejinám. Cieľom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z rôznych vedecko-výskumných, vzdelávacích inštitúcií a prezentovať tak výsledky bádania širšej vedeckej obci. Obsah príspevku musí zodpovedať vymedzenej orientácií časopisu. Rukopisy sú po zaslaní anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentmi a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu.

Časopis poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke, pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Za publikovanie či spracovanie príspevkov autori neplatia žiadne poplatky. Redakčná rada časopisu vstupuje do vzťahu výlučne s autorom, nie s inštitúciou, ktorú autor zastupuje.


ISSN 2730-0269


Redakčná rada časopisu:

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) a Masarykova univerzita (Česká republika); doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko); prof. PhDr. Peter Mičko, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko); Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko), Mgr. Peter Vanek, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko)

Redakčná rada zasadá 2x ročne, v júni a decembri, schvaľuje obsah

Medzinárodná redakčná rada časopisu:


Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Populačné štúdie Slovenska:

1. Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu pramenných materiálov, sekundárnej (odbornej) literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu časopisu (štandardy pre citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov).

2. Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve.

Podrobné pravidlá publikačnej etiky časopisu Populačné štúdie Slovenska TU

Redaktori

Výkonní redaktori

Mgr. Pavol Krajčovič, PhD.

doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D.

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Vydavateľ:

Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj a Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava


Redakčná adresa

populacnestudiesk(zav.)gmail.com

Aktuality
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu (Trenčín, Veľká Skalka pri Trenčíne), ktorá sa uskutoční dňa 29. 4. 2024 (...
Príspevok prof. Chrastinu na 20. historickogeografickej konferencii (Historická geografie - vývoj, trendy a reflexe). Oficiálny webový odkaz TU 
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
Sociálne siete