Domov

Vedecký časopis
Populačné štúdie Slovenska 

Interdisciplinárny vedecký recenzovaný časopis Populačné štúdie Slovenska vychádza 2x ročne. Redakcia prijíma články v slovenskom a anglickom jazyku. Príspevky v iných jazykoch redakcia neprijíma. Rukopisy sa zasielajú výlučne v elektronickej forme (doc., docx, rtf, txt), vrátane príloh. Rozsah štúdie je stanovený na 15-25 normostrán (4500-7500 slov). Tematické zameranie časopisu smeruje predovšetkým do oblasti histórie, moderných pomocných vied historických, materiálnej kultúry, dejín metalít, mikrohistórie so zameraním ťažiskovo najmä na územie Slovenska a kontextovo širšieho stredoeurópskeho prostredia. Venuje sa problematike historickej demografie, historickej antropológie, etnohistórie, historickej geografii, historickej sociológii, sociálnym, spoločenským, hospodárskym a kultúrnym dejinám. Cieľom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z rôznych vedecko-výskumných, vzdelávacích inštitúcií a prezentovať tak výsledky bádania širšej vedeckej obci. Obsah príspevku musí zodpovedať vymedzenej orientácií časopisu. Rukopisy sú po zaslaní anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentmi a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu.

Časopis poskytuje bezplatne voľný, otvorený prístup (open access) k svojmu obsahu na tejto webovej stránke, pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa (verejná licencia Creative Commons CC BY). Za publikovanie či spracovanie príspevkov autori neplatia žiadne poplatky. Redakčná rada časopisu vstupuje do vzťahu výlučne s autorom, nie s inštitúciou, ktorú autor zastupuje.


ISSN 2730-0269


Redakčná rada časopisu:

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko) a Masarykova univerzita (Česká republika); doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko); prof. PhDr. Peter Mičko, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko); Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko), Mgr. Peter Vanek, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko)

Redakčná rada zasadá 2x ročne, v júni a decembri, schvaľuje obsah

Medzinárodná redakčná rada časopisu:


Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Populačné štúdie Slovenska:

1. Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu pramenných materiálov, sekundárnej (odbornej) literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu časopisu (štandardy pre citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov).

2. Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve.

Podrobné pravidlá publikačnej etiky časopisu Populačné štúdie Slovenska tu.

Redaktori

Výkonní redaktori

Mgr. Pavol Krajčovič, PhD.

doc. RNDr. Branislav Šprocha, Ph.D.

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Vydavateľ:

Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj a Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií

Filozofická fakulta

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2

917 01 Trnava


Redakčná adresa

populacnestudiesk(zav.)gmail.com


Aktuality
Prof. Peter Chrastina autorom expozície v Múzeu skla (Sinteu/Nová Huta, Rumunsko) 
Špičkoví slovenskí a českí historickí geografi na pôde FF UCM 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
Sociálne siete