Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

 Milé kolegyne, milí kolegovia,

od akademického roka 2018/2019 sa účasť na katedrových kolách ŠVOČ stáva povinnosťou pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského stupňa (učiteľstvo akademických predmetov i jednoodborové štúdium), ktorí chcú pristúpiť k obhajobe svojich záverečných prác. Príčinou je snaha o zdokonalenie úrovne vašich bakalárskych a diplomových prác, ako aj kultivovanie vášho slovného prejavu a reakcií na posudky oponentov, čo zúročíte pri obhajobe záverečných prác či pri odpovediach na štátnicové otázky. 

Každý študent bakalárskeho stupňa sa musí počas trojročného štúdia prihlásiť na katedrové kolo ŠVOČ aspoň raz, pričom prácu musí so školiteľom konzultovať minimálne 1 x osobne a aspoň 1 x online (formou mailovej komunikácie). 

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov magisterského štúdia, ktorí sa pred obhajobou diplomovej práce musia aspoň raz zúčastniť katedrového kola ŠVOČ a prácu konzultovať minimálne 1 x osobne a aspoň 1 x mailom.

Aktuality
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Kontakt
Sociálne siete