Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

 Milé kolegyne, milí kolegovia,

od akademického roka 2018/2019 sa účasť na katedrových kolách ŠVOČ stáva povinnosťou pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského stupňa (učiteľstvo akademických predmetov i jednoodborové štúdium), ktorí chcú pristúpiť k obhajobe svojich záverečných prác. Príčinou je snaha o zdokonalenie úrovne vašich bakalárskych a diplomových prác, ako aj kultivovanie vášho slovného prejavu a reakcií na posudky oponentov, čo zúročíte pri obhajobe záverečných prác či pri odpovediach na štátnicové otázky. 

Každý študent bakalárskeho stupňa sa musí počas trojročného štúdia prihlásiť na katedrové kolo ŠVOČ aspoň raz, pričom prácu musí so školiteľom konzultovať minimálne 1 x osobne a aspoň 1 x online (formou mailovej komunikácie). 

Rovnaké podmienky platia aj pre študentov magisterského štúdia, ktorí sa pred obhajobou diplomovej práce musia aspoň raz zúčastniť katedrového kola ŠVOČ a prácu konzultovať minimálne 1 x osobne a aspoň 1 x mailom.

Aktuality
Týždeň vedy a techniky
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kontakt
Sociálne siete